«Cada vegada que decidim com moure’ns, decidim en quin món volem viure»

Un informe de «Enllaça’t per la Justícia» analitza els efectes de l’actual model de transport i quines són les alternatives més sostenibles.

A Espanya, al voltant del 25% de les emissions de CO₂ que s’aboquen en l’atmosfera corresponen al transport. Es calcula que actualment existeixen en el món 1.200 milions de vehicles, dels quals gairebé 30 milions corresponen al nostre país. Es calcula que aquesta xifra anirà en augment, fins a superar els 2.000 milions de vehicles en el món abans de 2050.

A la llum d’aquestes dades, recollits en l’informe recentment publicat per la iniciativa “Enllaça’t per la Justícia” sota el títol “Transport i Energia”, hi ha pocs dubtes sobre la urgència d’abordar quins són els hàbits de transport en les nostres vides i prendre consciència, com s’indica en el subtítol de l’informe, que “cada vegada que decideixes com moure’t, decideixes en quin món vols viure”.

Per a les entitats que impulsen la campanya “Si Cuides el Planeta, Combats la Pobresa” liderada per “Enllaça’t per la Justícia” –Càritas, CEDIS, CONFER, Justícia i Pau, Mans Unides i XARXES (Xarxa d’Entitats per al Desenvolupament Solidari)—, és prioritari continuar avançant en la presa de consciència dels riscos que s’identifiquen en l’encíclica Laudato sí del Papa Francesc sobre la cura de la casa comuna. I un d’ells és el que representa el mal ús del transport en la vida moderna.

Com s’assenyala en el número 153 de l’encíclica, “la qualitat de vida a les ciutats té molt a veure amb el transport, que sol ser causa de grans sofriments per als habitants (…) Molts especialistes coincideixen en la necessitat de prioritzar el transport públic. Però algunes mesures necessàries difícilment seran pacíficament acceptades per la societat, sense una millora substancial d’aquest transport que, en moltes ciutats, significa un tracte indigne a les persones, a causa de l’aglomeració, a la incomoditat o a la baixa freqüència dels serveis i a la inseguretat.”

Aquest és l’objectiu de l’Informe “Transport i Energia”, en el qual s’aborden tant les causes i conseqüències dels nostres hàbits de vida en aquest àmbit, les solucions existents i els canvis en el pla personal, eclesial, comunitari i polític que poden impulsar-se per a avançar cap a un nou model de mobilitat sostenible basat en el respecte al medi ambient.

CONSEQÜÈNCIES I EFECTES

En l’apartat de conseqüències, s’assenyalen els problemes de la contaminació de l’aire i la salut que comporten els actuals mitjans de transport basats en motors de combustió i l’ús massiu del transport privat, així com les limitacions que presenten alternatives com el cotxe elèctric, les conseqüències que comporta l’aglomeració de trànsit en l’ús del temps i l’ordenació del territori, o els cada vegada majors condicionants que suposen les etiquetes mediambientals a l’hora de comprar un vehicle.

Al costat d’això s’analitzen les causes que subjeuen en el model de transport actual, com poden ser l’oligopoli que domina el mercat energètic i que afavoreix, en el fons, el manteniment dels actuals mitjans de transport; o els riscos aparellats amb l’accés a noves tècniques d’extracció, com és el cas del sofisticat sistema conegut com fracking, que, per als seus defensors, és una tècnica que, amb recursos més nets que el carbó, dóna resposta a la creixent demanda d’energia, encara que els seus detractors ho consideren un greu risc per a la salut i el medi ambient.

El fet cert és que es calcula que el 90% de la població urbana de la UE està exposada a elevades concentracions de contaminants atmosfèrics especialment nocius per a la salut, com els òxids de nitrogen (NOx) i les partícules en suspensió (PM). Estem davant un seriós problema de salut pública: segons l’Agència Europea de Mig-Ambient, en 2018 es van produir a Europa 518.700 morts prematures relacionades amb contaminants atmosfèrics. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) assegura, per part seva, que una de cada deu defuncions de menors de 5 anys es relaciona amb la mala qualitat de l’aire.

Els cotxes elèctrics no estan exempts de problemes, ja que, com s’indica en l’Informe “Transport i Energia”, si bé no produeixen gasos de fuita, sí que generen emissions de partícules fines. A més, els cotxes elèctrics solen ser més pesats que els automòbils convencionals, i com més pesat sigui el vehicle produirà més emissions que no són de fuita. Cal preguntar-se també sobre l’origen de l’energia que els mou, perquè és molt possible que l’electricitat que alimenta els seus bateries es generi en centrals que empren combustibles fòssils o energia nuclear.

En comparació amb els motors de combustió, el transport elèctric té avantatges obvis quant a les emissions i a la nostra salut; no obstant això, els cotxes elèctrics porten amb si els seus propis problemes més enllà dels esmentats. Per exemple, el cobalt, component clau en les bateries d’ió-liti, és una matèria primera relacionada amb l’explotació infantil. Cal recordar l’existència de conflictes relacionats amb l’extracció del liti en llocs com el Tibet i Bolívia. I encara segueix sense trobar-se una forma mediambiental segura per a reciclar les bateries d’ió-liti.

L’Informe dóna molt relleu a les alternatives existents al model actual, basades en polítiques públiques i hàbits destinats a millorar aquesta situació. A les ciutats amb millors infraestructures ciclistes i per als vianants hi ha més desplaçaments amb aquests mitjans que en llocs on no s’ha invertit en el disseny d’una ciutat més respectuosa amb la vida. Així mateix, desplaçar-se a peu o amb bicicleta té molts beneficis afegits, en fer-nos més actius físicament i millorar la nostra salut cardiovascular.

En el cas de les etiquetes mediambientals, els autors de l’Informe alerten que presenten algunes qüestions que ha de resoldre, si es té en compte que els nous automòbils amb motors de combustió d’escassa potència contaminen menys que molts dels híbrids més pesats i potents amb etiqueta Eco14. D’altra banda, com ja hem esmentat, el 45% de les emissions de partícules fines ve del desgast de la calçada, rodes i frens; emissions presents fins i tot en vehicles elèctrics. Si no s’analitza bé el nou paradigma verd impulsada per les grans empreses, els Governs i moltes oenegés, es corre el risc de veure’ns en un embús, en el nostre vehicle elèctric, 2 hores al dia, per a desplaçar-nos a treballar lliures de CO2.

SOLUCIONS EXISTENTS

Des de “Enllaça’t per la justícia” es recorre als Objectius de Desenvolupament Sostenible, que, dins del pla mundial de l’Agenda 2030, permeten focalitzar les prioritats que necessita el nostre planeta, també en les qüestions relacionades amb el transport i l’energia. En concret, es ressalta la importància dels Objectius 3, 7 i 11, sobretot en els següents aspectes abordats de manera expressa en la seva formulació:

ODS 3: “Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties produïdes per productes químics perillosos i la contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl”.

ODS 7: “D’aquí a 2030, augmentar la cooperació internacional per a facilitar l’accés a la recerca i la tecnologia relatives a l’energia neta, incloses les fonts renovables, l’eficiència energètica i les tecnologies avançades i menys contaminants de combustibles fòssils, i promoure la inversió en infraestructura energètica i tecnologies netes”.

ODS 11: “D’aquí a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tots, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, prestant especial atenció a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, les dones, els nens, les persones amb discapacitat i les persones d’edat”.

A més de treballar perquè s’estableixin les bases d’un nou ordre jurídic internacional que inclogui aquestes qüestions, “Enllaça’t per la Justícia” llança una invitació a plantejar-nos com, en el nostre dia a dia, podem viure millor apostant per una mobilitat que redueixi la contaminació i la congestió, amb els subsegüents beneficis per a la nostra salut i per a la salut de totes les espècies vives amb les quals compartim el planeta.

CANVIS EN HÀBITS PERSONALS

1. Camina, munta amb bici i aprofita el transport col·lectiu. Si no tens una pròpia, pots usar els sistemes municipals de lloguer de bicicletes.

2. Planteja’t com es genera, distribueix i finança l’energia que consumeixes, i quines són les seves conseqüències. A partir d’aquesta reflexió, et serà més fàcil pensar a canviar de companyia elèctrica, i invertir els teus diners de manera més responsable en una economia diferent.

3. Si finalment has d’agafar el cotxe busca fórmules per a compartir-lo.

4. Pensa si el que compres per internet ho necessites avui. El repartiment a domicili multiplica el nombre de desplaçaments a la ciutat, la qual cosa agreuja els problemes mediambientals i crea altres derivats de la precarització del treball.

CANVIS EN L’ÀMBIT POLÍTIC

Urgeix impulsar un urbanisme pensat perquè les persones disposin d’un medi ambient net i sa que els permeti desenvolupar la seva vida personal i familiar de la manera més satisfactòria possible. En aquest sentit, una major inversió en transport públic és imprescindible, augmentant les prestacions i baixant els preus fins a fer l’oferta del transport en comú més rendible que el vehicle privat.

Els poders públics han d’adoptar mesures ambicioses i eficaces que disminueixin sense demores la contaminació de l’aire. El disseny de les ciutats i les estratègies de mobilitat sempre han de tenir en compte la salut de la ciutadania.

Si volem un model menys contaminant, és possible que hagi d’incloure’s el principi de qui contamina paga. Aquesta reflexió pot girar, per exemple, sobre la necessitat que els sistemes d’etiquetes de la DGT beneficiïn als cotxes que veritablement contaminen menys, i revisar tots els impostos relacionats amb l’ús de vehicles per a afavorir els menys contaminants.

Finalment, en el cas d’Espanya, es reclama una Llei de Diligència Deguda que pugui contribuir a un Tractat Vinculant en el marc de les Nacions Unides per al respecte dels Drets Humans per part de les transnacionals. En l’àmbit global, també són molt necessaris incentius per a redirigir el crèdit a projectes de Transició Energètica.

Més informació en https://www.enlazateporlajusticia.org/transporteyenergia/