La pàgina web de Càritas Mallorca és una finestra oberta  perquè qualsevol persona interessada en conèixer aquesta entitat social de l’Església Catòlica pugui guaitar, observar i valorar tot el que és i fa aquesta institució arrelada a la nostra terra i servidora del col·lectiu més vulnerable i necessitat d’ajuda i justí­cia.

Us convidam a entrar dins aquesta vida de Càritas Mallorca que expressa el viure intens d’infinitat de persones ateses, voluntaris, professionals i agents diversos que formam la gran famí­lia de Càritas Mallorca.

Entrau i gràcies!