Presentació del III Pla Estratègic de Càritas Mallorca 2019-2023

250 persones han assistit al Santuari de Lluc a la presentació del document que marca l’acció social que desenvoluparà l’entitat en els pròxims 4 anys

Càritas Mallorca ha elaborat el III Pla Estratègic 2.019-2023, el full de ruta de l’actuació que desenvoluparà durant els pròxims anys i que dona continuïtat a la feina i el compromís de l’entitat de transformació social i de desenvolupament integral de les persones i dels pobles.

El Pla Estratègic s’ha presentat aquest dissabte 1 de febrer al Santuari de Lluc amb la presència de Mn. Bisbe Sebastià Taltavull; del president de Càritas Espanyola Manuel Bretón i de Francisco Lorenzo, director d’Acció Social de Càritas Espanyola, així com d’unes 250 persones vinculades a Càritas (persones treballadores, voluntàries, participants de projectes, preveres,…).

El document ha estat fruit d’un any de feina i de participació dels diferents agents socials de l’entitat  que han definit els reptes i objectius prioritaris que Càritas Mallorca ha d’abordar els propers anys. La feina que desenvoluparà  l’entitat vindrà marcada per 4 eixos, tal i como apareix al document:

  • Atenció i acompanyament integral a les persones en situació d’exclusió o vulnerabilitat .

En aquest eix es destaca que la persona és el centre de l’acció de Càritas i que l’acompanyament per part de l’entitat ha de ser de qualitat, integral i des de la mirada de drets, fomentant la participació i denunciant les situacions d’injustícia. En aquest primer apartat també es destaca la mobilitat humana i la necessitat de donar suport a les accions que es poden desenvolupar  en el país d’origen.

  • Dinamització de l’Església de Mallorca en el seu compromís sociocaritatiu.

La necessitat de cercar un major compromís de la comunitat cristina en l’acció social que desenvolupa Càritas és el punt destacat d’aquest segon eix, una acció que s’ha de repensar i innovar a l’àmbit parroquial, per això també es destaca la importància d’acompanyar i preparar al voluntariat i de la renovació d’aquest.

  • Ressituar-nos com a organització davant les noves realitats socials.

Dins aquest apartat s’especifica la necessitat que davant situacions de pobresa i exclusió es precisa una intervenció dinàmica i adaptada a les noves necessitats a través de l’anàlisis i la reflexió. Es destaca la innovació, les noves tecnologies i metodologies col·laboratives per a desenvolupar processos més transformadors. En aquest tercer eix també s’apunta l’elaboració d’un pla de viabilitat econòmica per a Càritas cercant noves fonts de finançament i ampliant i consolidant la base social de socis i donants. A més es parla de l’economia solidària i la necessitat de consolidar-la.

  • Millorar l’eficàcia de la comunicació, la sensibilització i incidència com a eina per a la transformació social.

Donar més visibilitat a les accions de sensibilització que desenvolupa Càritas ,és un dels punts que apareixen en aquest darrer eix del Pla Estratègic. Es tracta d’apropar  les realitats  que acompanya Càritas, en especial la mobilitat humana, la cooperació, l’economia social i solidària, el consum responsable i la cura del nostre entorn.

També es fa especial incidència en denunciar les situacions d’injustícia  i privació de drets. Major influència en les decisions polítiques i socials per a millorar la legislació a favor de les persones més desfavorides i fomentar canals de comunicació entre els programes i projectes de l’entitat  per a millorar la comunicació interna.

Tot això sense perdre de vista la missió i visió de Càritas, així com els seus (la caritat, la persona com a centre, la justícia, la solidaritat, la participació, l’austeritat, l’esperit de millora i la transparència), plasmats en el document que s’ha fet entrega als assistents de la trobada.

L’acte de presentació del Pla Estratègic al Santuari de Lluc,  s’ha iniciat amb les paraules del president de Càritas Espanyola Manuel Breton, qui ha donat la benvinguda a tots els assistents ii ha felicitat per la feina desenvolupada i pel document consensuat. Ha demanat a tots els presents que es llegeixin amb de deteniment el pla  i que el fem nostre.

En un món canviant, ha dit, és necessari que Càritas s’adapti a aquestes transformacions sense perdre la seva essència, el treballar pel bé comú. El Pla Estratègic ha de ser, ha apuntat ,una guia per a fundamentar l’acció de Càritas, un document d’eines i objectius per a marcar l’acció, per a guiar-la, evaluar-la  i per a posar l’ànima a cada acció que es desenvolupi. És un repte apassionant, ha comentat el president de Càritas Espanyola, que és imprescindible afrontar .

Posteriorment ha estat el torn del director d’Acció Social de Càritas Espanyola, Francisco Lorenzo, qui ha presentat una ponència sobre el paper de Càritas dins la societat actual.

Ha parlat del model social, de les seves fortaleses i dels seus reptes dins el model actual de societat , una intervenció on ha destacat que una societat té uns pilars que la fan molt similars a altres però també molt diferent gràcies a les accions quotidianes de la gent. Ha parlat de la lògica econòmica  que ho impregna tot i que constantment ens convida a satisfer les nostres necessitats en el mercat a través de l’intercanvi i no de la redistribució dins una comunitat. Ha parlat que lo que no resulta competitiu a l’àmbit econòmic o dins el mercat es converteix en un fem.

Ha apuntat també  d’altres característiques del model actual com són  la cultura de la immediatesa, del predomini de la tècnica i  de la negació de la primacia de la persona.

També ha fet referència a l’Informe FOESSA a Balears i a les dades que es varen donar a conèixer a la seva presentació, destacant  que 1 de cada 5 persones sofreix exclusió social a la nostra comunitat, un percentatge que suposa 243 mil persones en situació d’exclusió , 98 mil en exclusió social severa, persones que no tenen accés a un habitatge adequat , estan a l’atur , tenen una situació de precarietat laboral extrema entre altres  situacions.

Davant d’aquesta realitat, el nostre paper com a Càritas és clar: escoltar les persones en situació de vulnerabilitat, “reconeguent el que hi ha en cada un de nosaltres i el que hi ha a la vida dels altres de l’Evangeli, però també de l’absència del Regne de Déu”.

Davant d’aquest model social, Francisco Lorenzo, ha apuntat que Càritas ha d’apostar pels paràmetres  no només econòmics, sinó  pels Drets Humans, la construcció de comunitats, la innovació, per fer visible la realitat de moltes famílies, apostar per la participació de les persones en exclusió social, tenint una perspectiva integral de la persona i per tenir cura de la Creació.

Posteriorment ha estat el torn de la Secretària General de Càritas Mallorca, Catalina Mateu , que ha fet la presentació del III Pla Estratègic de Càritas Mallorca 2.019-2.023, qui ha explicat el procés d’elaboració del document així com els eixos del pla i la importància que el document sigui un document viu, que sigui la referència en l’actuació diària que es desenvolupa a Càritas.

L’acte ha finalitzat amb l’eucaristia que ha oficiat el Mn. Bisbe Sebastià Taltavull  i la presència dels Blauets de Lluc, que han cantat durant l’eucaristia.