Memòria de Càritas Mallorca 2019 Cada Gest Compta

8.787 persones acompanyades per Càritas Mallorca al llarg de 2019

Les accions i programes desenvolupats han suposat una inversió de 3’3 milions d’euros

Estar al costat de les persones que pateixen situacions de vulnerabilitat i que necessiten un acompanyament per a aconseguir superar una situació de risc d’exclusió social , és el que apareix reflectit a la memòria de 2019 “Cada Gest Compta”, un informe que fa un recorregut pels programes i les accions socials desenvolupades al llarg de l’any passat per part de les 58 Càritas Parroquials, així com dels projectes específics promoguts per Càritas Diocesana, i que han suposat l’atenció de 8.787 persones , 776 persones més que a l’any 2018,  amb  una inversió global de 3’3 milions d’euros.

Ha estat el Bisbe Mons. Sesbatià Taltavull qui ha iniciat la presentació de la Memòria assenyalant que en el context actual de crisi econòmica i social i de les necessitats globals i a petita escala que s’han generat , són més necessaris que mai “petits gests perquè la solució arriba a tothom i sigui sostenible” .També ha denunciat el racisme i el dret a sa vida sigui quin sigui l’origen de les persones

Mns. Mateu Tous, Delegat d’Acció Caritativa i Social, ha pres la paraula posteriorment i ha destacat l’Informe Foessa i el Pla Estratègic de l’entitat, com  dos documents claus de l’any 2019. Un, l’informe Foessa, perquè ja alertava de la situació de fragilitat de moltes famílies , i dos, el Pla Estratègic, perquè és el document que ha servit “per a donar una  resposta a la situació actual de forma prompta, eficaç i prudent”.

Les persones que acompanyam

A continuació ha estat el torn de la secretària general de Càritas Mallorca, Catalina Mateu, qui ha detallat les accions i les dades de la Memòria de 2019. De les 8.787 persones acompanyades l’any passat més del 50%  s’han acostat per primera vegada a Càritas i continua  sent el col·lectiu de les dones les que més s’apropen a l’entitat per a sol·licitar ajuda (59%).

Quasi 7 punts baixa les persones espanyoles ateses que es situen en el 31% ( un descens que també es produïa al 2018) i puja fins a 64’5% les persones extracomunitàries (increment de més de 6 punts).

Dins l’apartat de la situació legal de les persones ateses per Càritas Mallorca destaca el 40’8% de persones en situació administrativa irregular, un increment que en els darrers 2 anys ha suposat passar del 15%(2017), 29’3% ( 2018) al 40 % (2019) amb un total de 3.319 persones ateses.

Respecte al tipus de llar de les famílies ateses  la majoria son parelles amb fills , un 30,3% ,  però hi ha dos percentatges molt significatius com són persones que viuen soles ( 23,4%), i les persones que conviuen en un mateix pis sense cap parentiu i que representa el 11,6%.

Pel que fa a la situació laboral de les persones acompanyades per Càritas Mallorca al 2.019, el 72% són persones actives de les quals un 61,6 % estan aturades, mentre que prop del 10% fan feina (un 7´4% amb contracte o alta a la SS, i un 3% sense contracte o alta a la SS), també hi ha un 29% de persones que es troben inactives. En relació a la formació, un 17’7% de les persones ateses es troben sense alfabetitzar però la majoria, un 37’6%, tenen fins educació primària. Cal assenyalar que moltes de les persones nouvingudes tenen dificultats a l’hora de convalidar els seus estudis.

Acció de Base: l’acció des del territori

A través de les 58 Càritas parroquials s’acompanya a persones i famílies per tal de millorar les seves condicions de vida i les del territori on viuen. Un total de 6.015 persones han estat acompanyades a través d’aquest programa on el 79% són acollides i acompanyades des del treball individual i familiar, i un 63% han participat en activitats grupals

Els ingressos insuficients de les famílies i persones ha fet que des de Càritas Mallorca es continuï invertint en ajudes directes.

La cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació continua essent un dels majors suports des de les parròquies. S’hi ha destinat el 13% de les ajudes econòmiques arribant a 272 ajudes, però principalment als 13 Centres de Distribució d’Aliments s’han beneficiat 2.693 persones. En aquest apartat s’han d’incloure les 175 persones que han passat pel Menjador Social Sor Isabel Bonnín d’Inca, molts d’elles han estat presents diàriament en aquest espai .

L’habitatge segueix essent un element clau per a les famílies i ha suposat el 70% del total de les ajudes econòmiques (13% més que l’any anterior), tramitant-se 709 ajudes per pagaments d’habitatge i altres subministraments (una pujada de quasi 200 persones respecte a 2018). Dins habitatge, a més de les ajudes econòmiques, està el projecte d’habitatge Digne, amb 3 pisos a Palma i 1 vivenda col·lectiva a Inca, on s’han acollit a un total de 29 persones.

El suport a la infància i la família s’ha donat per diferent vies: per una part, ha suposat el 9% del total de les ajudes econòmiques, realitzant-se 145 ajudes per material i llibres de text, activitats extraescolars, menjadors…Per una altra part, més de 213 infants han participat de diferents projectes específics per infància i joves i de diferents espais familiars i d’atenció terapèutica.

Un altra apartat d’ajudes és el que fa referenci aal transport, gestions i taxes destinant un 5% i un 3 %  per salut .

Dins l’Acció de Base s’inclou el Servei d’Assessoria Jurídica per a donar respostes a qüestions d’estrangeria, habitatge, justícia, i tràmits de drets bàsics, i que al 2019 va atendre a 440 persones (augmentant en 111 persones respecte al 2018). Destacam també les 18 accions grupals que s’han desenvolupat en aquesta àrea amb un total de 350 participants. 

Des del treball grupal i comunitari hem continuat treballant per aconseguir una societat més inclusiva i participativa, posant en marxa diferents projectes als barris i pobles de Mallorca. Gràcies en aquestes espais grupals, 812 persones han millorat les seves competències lingüístiques i 144 han participat dels grups de dones per reforçar habilitat personal i crear vincles. El treball en xarxa segueix essent clau en aquests projectes, havent participat a 46 plataformes i taules d’entitats de diferents barris i municipis.

Accions per a la Inserció Sociolaboral

Inclou totes les activitats que es desenvolupen per la promoció de les persones i la seva inserció en el mercat laboral. En aquesta àrea, Càritas Mallorca ha acompanyat l’any 2019 a 3.646  (increment de 587  persones). Els projectes desenvolupats  en aquest apartat són:

 • Formació: 394 persones.
 • Tallers Prelaborals: 93persones (Taller de Juguetes, Paper, Bicicletes i Bona Traça ).
 • Accions d’acollida, informació i assessorament sociolaboral: 2.887 persones .
 • Itineraris d’Intermediació i orientació :673 persones.
 • Altres iniciatives  d’economia social :7 persones del taller de confecció industrial de Koluté.

Dins el processos d’inserció sociolaboral destacar les 438  persones que varen aconseguir 523 feines l’any 2019 gràcies a l’acompanyament a través del Servei d’Intermediació Laboral.

En aquest apartat apuntar les 59 empreses que han col·laborat i de les que 44 varen oferir 60 ofertes de feina ; 22 pràctiques no laborals; 16 empreses han dut accions formatives, així com les 351 entrevistes d’informació d’empleadors, dels quals 150 han contractat persones.

Des de Càritas directament hem possibilitat que 17 persones en procés d’inserció poguessin accedir al món laboral normalitzat.

Economia Social i Solidària, una economia al servei de les persones

Els projectes  que promou  l’economia social i solidària tenen com eixos principalsla transformació social i el valor de la sostenibilitat mediambiental, i on destacam  EINES X INSERCIÓ, l’empresa creada a finals del 2017 i que promou la inserció sociolaboral, el consum responsable i el destí ètic de la roba de 2ª mà.

Al  2019 un total de  17 persones estaven amb contracte d’inserció  a Eines, ( increment de 9 persones contractades)  i que desenvolupaven tasques com xofer, mosso de magatzem i atenció al  client.  Eines x Inserció participa al projecte de Moda RE- promogut per Càritas Espanyola , que té com a objectiu  la generació d’ocupació  social i sostenible, la transparència , el destí ètic  de les peces de roba i el consum responsable. Eines té 199 contenidors per tota la illa de Mallorca i ha recollit més de mil tones de roba.

              Les 10  botigues solidàries , de Càritas Mallorca son espais de sensibilització, on es promou  el consum responsable i l’economia social i solidària a través dels productes dels tallers prelaborals com el de Juguetes, Paper, Bona Traça , bicicletes així com el Comerç Just i la roba recuperada d’Eines x Inserció,   consolidant-se projectes  com:

 • La botiga de La Seu ,
 • El camió Suma’Truck (botiga itinerant) amb la presència a 24 municipis
 • El punt de venda online dels productes Koluté,  www. kolute.org

La sensibilització, una eina per canviar el món

El suport a les persones que realitza Càritas Mallorca va acompanyat d’una tasca de comunicació i sensibilització com a eina de transformació social. En aquest sentit, Càritas Mallorca es manté present amb 197 continguts diferents  als mitjans de comunicació. També  a la pàgines web ( www. caritasmallorca.org)  i a  xarxes socials.

S’han desenvolupat 12 campanyes al llarg de l’any  per a sensibilitzar a la societat entorn a qüestions com el suport a les persones amb falta de recursos , el medi ambient, la cooperació internacional, el procés migratori, el comerç just,  la desigualtat, el treball decent, entre altres .

Entendre les diferents realitats socials és el sentit de les xerrades a Col·legis i Instituts, així com a empreses per conscienciar de la labor social que desenvolupa Càritas :

 • 67 xerrades a escoles i instituts, arribant a més de 1840 infants i joves
 • 14 xerrades a associacions, entitats, empreses arribant a unes 154 persones
 • 82 participacions a fires i mercadets i presència de la Suma’Truck

També destacar, dins l’àmbit de la Cooperació, el suport al tema de la mobilitat humana amb la continuïtat del Projecte  al Senegal  per a la millora de la situació nutricional de 240 famílies camperoles vulnerables de 4 comunitats rurals a Thille Boubacar, al nord de Senegal.  Aquest projecte compta amb l’acompanyament de Càritas Espanyola i està subvencionat pel  Govern de les Illes.

Preocupacions de Càritas a la llum de les dades i la situació actual

Catalina Mateu ha tancat la seva intervenció amb una sèrie de reflexions entorn a la situació actual provocada per a la Covid-19

Respecte a la situació laboral , la crisi actual ha suposat una pèrdua important de llocs de feina (formals i informats)  que agreuja més la situació de famílies i persones ateses per Càritas , per aquesta raó des de l’entitat es demanen mesures específiques per a protegir als treballadors com la “flexibilització en els processos de regularització , accessibilitat a les prestacions socials i el reconeixement de la feina de serveis domèstic” .

Per altre banda Ha remarcat que les ajudes tramitades per Càritas per a pagar despeses relacionades amb l’habitatge van en augment , any rere any i proporcionalment a les dificultats de les famílies , i que “malgrat les ajudes tramitades pel Govern,  hi ha col·lectius que no poden accedir al viure en habitacions rellogades o sense contracte” , una realitat que ja destacava l’Informe FOESSA a Balears presentat l’any passat on es parlava que 85.000 persones vivien amb  la incertesa de quedar-se sense llar i 120.000 estaven instal·lats en habitatges inadequats,  “una realitat que malauradament es veurà més agreujada per la crisi actual”.

Catalina Mateu ha parlat també de la “preocupació de Càritas pels col·lectius vulnerables com són les persones en situació administrativa irregular, reclamant a l’administració pública que garanteixi “l’atenció i el dret de cobertura de les necessitats bàsiques a aquestes persones”, i es que malgrat l’administració autonòmica hagi ampliat els perfils de la RESOGA (renda social garantida) incloent aquest col·lectiu., la realitat es que aquesta partida ja ha finalitzat  i que l’ingrés mínim vital (reclama’t fa temps i que Càritas valora positivament) deixa defora a les persones sense papers. Per tot això Càritas Mallorca demana a les administracions, concretament a les municipals, “que no se’n desentenguin d’aquestes persones, que malgrat estar en situació administrativa irregular, són persones que viuen, treballen i contribueixen a la nostra societat. En definitiva, en són ciutadans

Exercici econòmic de  Càritas

La claredat i transparència en la gestió econòmica de Càritas Mallorca és fonamental per a transmetre confiança cap a la labor social de l’entitat, així ho ha recordat l’administradora de Càritas Mallorca , Sebastiana Santmartí , en la seva intervenció per a explicar els recursos econòmics i la seva gestió.

A l’apartat d’ingressos , la xifra arriba als 3.228.072’06€ , una quantitat que suposa un increment de prop de 27,6% respecte al 2018. En quan a les despeses destacar que s’han invertit  3.325.488,46 € en els diferents projectes socials de Càritas, una xifra que s’ha mantingut respecte a l’any 2019 amb un petit augment de 56.219€

El programa on s’ha invertit més recursos ha estat a Acció de Base amb una aportació  1.660.583,14 €, amb un augment de 134.000€. En aquest apartat apuntar les ajudes directes a persones i famílies que s’ha xifrat en 387.559,33€.

El Programa d’Acció per a la Inserció Sociolaboral amb una inversió total de 956.672,55 € representa casi el 30% de l’activitat de Càritas, i que és també un referent dins l’activitat que desenvolupa l’entitat. Les beques invertides en aquest programa han pujat uns 127.938.64€.

Els agents de Càritas

Per a finalitzar ha estat el torn de paraula novament del Sr. Bisbe que ha recordat les persones que fan possible l’execució dels projectes i accions de Càritas, en aquest cas ha destacatles  1.039 persones voluntàries (incorporació de 84 persones més);  el nombre de treballadors contractats 72 , i  la xifra total de socis que arriba a les 507 persones. Ressaltant també  la participació a través de donacions de 504 particulars, empreses i entitats que de forma puntual han col·laborat amb l’entitat i altres 139 empreses que col·laboren de diferents maneres. 

El Poder de cada Persona

Aquest dijous i coincidint amb la celebració del dia de la Caritat , Càritas ha encetat la Campanya El Poder de Cada Persona, #CadaGestCompta, un lema que hem utilitzat per il·lustrar la nostra Memòria de 2019  per agrair  i recordar la importància de les persones que acompanyen persones i també dels gestos de solidaritat per a construir un societat més justa i solidària.

Una campanya que també  posa l’accent en la necessitat de continuar donant suport a l’acció social que desenvolupa Càritas davant l’emergència social que s’ha instal·lat amb la crisi de la COVID-19, una realitat que està deixant moltes persones en una situació de precarietat i que des de Càritas Mallorca estam acompanyant dia a dia, per seguir essent fidels a la nostra missió: estar al costat de les persones i dels pobles. 

Memòria Càritas Mallorca 2019

Vídeo  Memòria

#ElPoderDeCadaPersona

#CadaGestCompta