Dia Europeu contra el Tràfic: Mesures urgents de protecció de les víctimes davant l’impacte de la Covid-19

La pandèmia ha disparat la vulnerabilitat de les persones sotmeses al tràfic d’éssers humans

La celebració, el 18 d’octubre, del Dia Europeu contra el Tràfic de Persones suposa una oportunitat per a alertar sobre els riscos que la pandèmia causada pel coronavirus ha afegit sobre l’extrema vulnerabilitat de les víctimes d’aquest delicte, i reclamar mesures urgents que permetin la seva identificació i garanteixin la seva protecció.

Càritas és testimoni directe de l’agreujament que la Covid-19 està afegint a la situació de violació sistemàtica de drets humans a les quals es veuen abocades les persones sotmeses al tràfic d’éssers humans.

Dificultats de detecció i identificació

A la ja habitual complexitat que suposa el treball en aquest àmbit social, se sumen ara les dificultats creades per la pandèmia. El confinament imposat per l’estat d’alarma ha augmentat la situació de vulnerabilitat de les víctimes de tràfic, que, per exemple, continuen havent de fer front al pagament del “deute” dels seus explotadors en una etapa de falta d’ingressos. A això se sumen les dificultats a l’hora de procedir a detectar i identificar a les víctimes a aquest delicte, la qual cosa les deixa més exposades a contreure el virus tant per l’escassetat de mitjans per a prevenir-ho com al seu limitat accés als sistemes de salut i, per tant, a un tractament adequat en casos de contagi.

Càritas té un ampli coneixement d’aquesta realitat, avalada per més de 20 anys de treball en aquest àmbit de l’exclusió social, la qual cosa ens permet prendre el pols a la realitat i adaptar l’acompanyament a les persones víctimes de tràfic a les noves situacions.

Actualment, Càritas desenvolupa 15 projectes de suport a dones en context de prostitució i víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual en diferents llocs del país, una labor que es completa amb programes d’acompanyament a víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació laboral, principalment en el sector agrícola. En l’últim any, la Confederació Càritas a Espanya ha atès 3.738 dones en contextos de prostitució, de les quals s’han trobat indicis de tràfic en 253.

El tràfic de persones és una greu violació dels drets humans que està tipificada com a delicte en el nostre Codi Penal des de 2010 en les seves diferents modalitats, com són matrimonis forçosos, mendicitat i comissió de delictes, extracció d’òrgans i tracta amb finalitats d’explotació laboral, entre altres, encara que la més coneguda és la tracta amb finalitats d’explotació sexual

2,45 milions de víctimes de tràfic a tot el món

Anualment, s’estima que 2,45 milions de persones són víctimes de tràfic a tot el món, de les quals centenars de milers tenen lloc a Europa o tenen el nostre continent com a destí.

El Grup d’Experts sobre la Lluita contra el Tràfic d’Éssers humans del Consell d’Europa (GRETA), en la seva presentació a l’abril passat d’IX Informe anual alertava de l’increment del nombre de víctimes de tràfic en els últims anys. Les dades recaptades entre 2015 i 2018 confirmen un augment del 44% en els 47 països membres del Consell d’Europa. Estem parlant de 15.310 víctimes en 2018, enfront de 10.598 de 2015.

Per al president de GRETA, Davor Derenčinović, “la naturalesa oculta del tràfic de persones i el fet que hàgim trobat problemes amb el procés d’identificació en molts països, ens fa pensar que el nombre real de víctimes en realitat pot ser més alta”. Per a això, va indicar li necessitat que les autoritats augmentin els seus esforços per a lluitar contra aquest delicte.

En el cas d’Espanya, segons les dades de l’últim informe del Departament d’Estat dels EUA (2019), les autoritats van informar haver identificat 467 víctimes (250 de tràfic amb finalitats d’explotació sexual, 173 de tràfic amb finalitats d’explotació laboral, 24 de criminalitat forçada i 20 de mendicitat forçada. Aquestes xifres, segons l’experiència de Càritas, no són més que una gota en la mar, ja que el nombre de persones en les quals s’han trobat indicis de tràfic és major. GRETA avaluarà les mesures posades en marxa a Espanya entre setembre de 2020 i juny de 2021 per a lluitar contra aquest delicte dins del marc del Conveni del Consell d’Europa de Lluita contra el Tràfic.

A major vulnerabilitat socioeconòmica, major risc de captació

En aquest Dia Europeu contra el Tràfic és urgent, a més, posar l’accent sobre les greus conseqüències socioeconòmiques que la pandèmia està tenint en les persones en situació d’extrema vulnerabilitat com són les víctimes de tràfic. La indefensió davant factors com la pobresa, la discriminació, la falta d’accés a drets bàsics, la desigualtat de gènere o els conflictes i desastres naturals es veu incrementada en moments com l’actual, la qual cosa augmenten les condicions de precarietat de moltes persones i, per tant, el risc de ser captades per part de les màfies vinculades al tràfic d’éssers humans.

Aquestes situacions suposen un repte per al treball de Càritas, on són claus la protecció i recuperació integral de les víctimes, a través d’un enfocament basat en els drets humans i posant en el centre a la persona.

Com va assegurar el Papa Francesc el mes de juliol passat amb motiu del Dia Mundial contra el Tràfic de Persones, “és una plaga que vulnera la dignitat humana”. Per això, Càritas insta les Administracions públiques europees i espanyoles a adoptar mesures urgents per a erradicar aquesta xacra i garantir la identificació i protecció a les víctimes d’aquest delicte. Només amb voluntat política, treballant de manera coordinada, i posant els drets humans de les persones en el centre, podrem garantir la seva protecció de manera eficaç.