Urgeix complir les condicions fixades pel Tribunal Constitucional per als rebutjos de frontera a Ceuta i Melilla

En el Dia Internacional del Migrant, les entitats que formem Migrants amb Drets apostem per seguir compromeses en la labor d’observació i denúncia de les vulneracions dels drets humans

Les organitzacions que integren la Xarxa Migrants amb Drets –Càritas, Confer, Justícia i Paz, i la Subcomissió Episcopal de Migracions i Mobilitat Humana— portem diversos anys recollint informació i testimonis de devolucions sumàries d’una manera sistemàtica, demanant, a més, la derogació de la Disposició Final Primera de la Llei orgànica de protecció de la Seguretat Ciutadana.

Aquests testimonis relaten les històries de persones que han sofert rebutjos en frontera en la tanca de Melilla sent menors d’edat, sense poder accedir al lloc fronterer de Beni Ezar per a demanar asil amb severes ferides físiques.

El Tribunal sembla avalar la constitucionalitat dels rebutjos en frontera només si compleixen tres condicions: aplicació a les entrades individualitzades, sotmetiment ple i efectiu al control judicial, i que en ells Espanya compleixi les obligacions internacionals adquirides.

En realitat, el TC limita el seu judici de constitucionalitat al text en abstracte de la disposició addicional, reconeixent que caldrà jutjar la legalitat i fins i tot la constitucionalitat de cada actuació administrativa per la qual es rebutgi a una persona a la frontera de Ceuta o de Melilla.

Per això, Migrants amb Drets continuarà observant com es produeixen aquests rebutjos en frontera i si compleixen aquestes condicions fixades pel Tribunal Constitucional, perquè per la nostra experiència:

No entenem en què consisteix la individualització: Sense preguntar, amb l’assistència d’intèrpret i advocat d’ofici, sobre nom, edat, nacionalitat, circumstàncies personals, si necessita protecció i no va poder accedir a l’oficina d’asil i refugi.

• No veiem possible el ple control judicial: Sense un mínim procediment, sense una autoritat que es faci responsable de la resolució, o de la decisió almenys.

• Tant abans com en les actuals circumstàncies marcades per la Covid-19 i amb la frontera marroquina tancada, és impossible accedir a les oficines d’asil i refugi.

En conseqüència, demanem al Govern que, al més aviat possible reguli un procediment mitjançant el qual les condicions fixades pel Tribunal Constitucional puguin complir-se garantint que, tal com diu el propi Tribunal: “A la persona estrangera que està sent rebutjada mentre es troba en els elements de contenció situats en territori espanyol, integrats en el sistema de seguretat fronterer, li són aplicables les garanties del nostre ordenament jurídic”.

Ens fem ressò de la invitació llançada pel Papa Francesc en la seva encíclica Fratelli Tutti a rebre “l’arribada de persones diferents, que procedeixen d’un context vital i cultural diferent”, com “un do, perquè les històries dels migrants també són històries de trobada entre persones i entre cultures: per a les comunitats i les societats a les quals arriben són una oportunitat d’enriquiment i de desenvolupament humà integral de tots” (n. 133).

Des d’aquesta visió de les persones migrants com a germans i germanes que arriben als nostres països en cerca de protecció i d’unes oportunitats de futur que veuen negades als seus països d’origen, Francisco recorda que “els nostres esforços davant les persones migrants que arriben poden resumir-se en quatre verbs: acollir, protegir, promoure i integrar” , que ens permetin “recórrer junts un camí a través d’aquestes quatre accions, per a construir ciutats i països que, al mateix temps que conserven les seves respectives identitats culturals i religioses, estiguin oberts a les diferències i sàpiguen com valorar-les en nom de la fraternitat humana” (n. 129).

Fem, per això, una anomenada a no acostumar-nos a les situacions de vulnerabilitat i a no legitimar amb la nostra passivitat el que succeeix. La realitat de la immigració que conviu amb nosaltres en unes condicions d’invisibilitat i de greu vulnerabilitat social, com revela el recent estudi Un arrelament sobre el filferro realitzat conjuntament per Càritas i la Universitat Pontifícia Cometes, ens obliga a comprendre, primer, que la migració és un fenomen estructural i, segon, que hem de donar resposta al repte que ens llança la gestió de la diversitat.

En el Dia Internacional del Migrant, les entitats que formem Migrants amb Drets apostem per seguir compromeses en la nostra labor d’observació i denúncia de les vulneracions dels drets humans de les persones migrants que MAI haguessin d’entrar en conflicte amb una gestió adequada de les fronteres.

Valoració Sentència