Càritas Mallorca ha atès 11.355 persones al 2020

Memòria 2020
#SiguemMésPoble

L’any marcat per la Covid-19 l’entitat ha ampliat, reforçat i intensificat l’atenció i l’acompanyament.

Un 49% de les persones ateses s’han acostat per primera vegada a Càritas.

Més de 5’2 milions d’euros s’han destinat a desenvolupar accions i programes per a donar resposta a la gran demanda social marcada per la pandèmia.

D’una manera inesperada i amb contundència va irrompre la COVID-19 en 2.020,  una pandèmia que ha marcat per sempre a milers de persones, però de forma especial a aquelles que ja es trobaven en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social. Davant aquesta realitat l’acompnyament de Càritas Mallorca s’ha  intensificat , reforçat i ampliat per poder estar a prop de les persones en aquests moments d’incertesa, por i angoixa.

En total 11.355 persones han estat acompanyades durant l’any passat per Càritas Mallorca, 2.568 persones més que al 2019. D’aquest total destacar que un 49% s’han acostat per primera vegada a Càritas i les dones (54%) són les que s’apropen més a l’entitat per a demanar suport.

Per nacionalitat, les persones espanyoles ateses suposen un 27% del total i puja fins a 68% les persones extracomunitàries, d’aquest col·lectiu apuntar que el 39’4% están en una  situació administrativa irregular, un total de 4. 474 persones, mentrestant un 17’4% tenen permís de residència  i/o treball.

Respecte al tipus de llar de les famílies ateses  la majoria son parelles amb fills , un 36,9% molt per damunt del següent percentatge, les persones que viuen soles ( 13,9%) un percentatge que ha baixat 10 punts respecte al 2019, i les persones que conviuen en un mateix pis sense cap parentiu i que representa el 12,7%.

Pel que fa a la situació laboral de les persones acompanyades per Càritas Mallorca al 2.020, el 66% són persones actives de les quals un 56,4 % estan en situació d’atur ,mentre que prop del 10% fan feina (un 5´5% amb contracte o alta a la SS, i un 4% sense contracte o alta a la SS), també hi ha un 33% de persones que es troben inactives.

En relació a la formació, un 13’1% de les persones ateses es troben sense alfabetitzar però la majoria, un 36’8%, es troben en una situació de no poder homologar els seus estudis, un 23% tenen educació primària.  

Acció de Base: l’atenció a les Càritas Parroquials

A través de les 48 Càritas parroquials s’acompanya a persones i famílies per tal de millorar les seves condicions de vida. Un total de 10.121 persones han estat ateses a través d’aquest programa d’acollida, acompanyament  individual i familiar, i de participació en activitats grupals

Les ajudes econòmiques per a cobrir la falta d’ingressos de moltes persones i garantir  les necessitats essencials s’han disparat l’any passat. Si al 2019 es varen tramitar 272 ajudes d’alimentació i  higiene, al 2020 aquestes ajudes han arribat a les 1.381  amb un import total de 163.377€. A aquestes ajudes econòmiques s’ha d’afegir l’entrega d’aliments i productes d’higiene a 4.671 persones a travésdels 13 centres de distribució d’aliments de Càritas  i les 212 persones que han passat diàriament pel Menjador Social Sor Isabel Bonnín d’Inca.

L’habitatge segueix essent un element clau per a les famílies i ha suposat el 70% del total de les ajudes econòmiques, destinades al pagament de lloguers, i altres subministraments que també s’han disparat l’any passat arribant a les 2.049, quan al 2.019  es varen tramitar 709 .A més, destacar el  projecte d’habitatge Digne on s’han beneficiat 118 persones a través  de 7 vivendes a Palma i 1 vivenda col·lectiva a Inca , així com l’espai d’informació i assessorament.

El suport a la infància i la família s’ha donat per diferent vies: per una part s’han donat 330 ajudes per transports,  material, llibres, activitats , menjadors, salut … i per una altra part, 191 infants i joves han participat a diferents projectes , així com espais familiars i d’atenció terapèutica .

Dins l’Acció de Base s’inclou el Servei d’Assessoria Jurídica per a donar respostes a qüestions d’estrangeria, habitatge, justícia, i tràmits de drets bàsics, i que al 2020  va atendre a 476 persones

Des del treball grupal i comunitari s’ha continuat treballant per aconseguir una societat més inclusiva i participativa, posant en marxa projectes als barris i pobles de Mallorca com els 16 projectes de classes d’alfabetització i idiomes, els 7 projectes per a dones i la participació  a 35 taules o plataformes d’entitats.

Accions per a la Inserció Sociolaboral

Inclou totes les activitats que es desenvolupen per la promoció de les persones i la seva inserció en el mercat laboral. En aquesta àrea, Càritas Mallorca ha acompanyat l’any 2020 a 2.416 a través dels projectes de :

  • Formació: 135 persones.
  • Tallers Prelaborals: 131 persones (Taller de Juguetes, Paper, Bicicletes i Bona Traça ).
  • Accions d’acollida, informació i assessorament sociolaboral: 1.359 persones .
  • Itineraris d’Intermediació i orientació :371persones.
  • Altres iniciatives  d’economia social :7  persones del taller de confecció industrial de Koluté.

Dins el processos d’inserció sociolaboral destacar les 186  persones que varen aconseguir 256 feines l’any passat gràcies a l’acompanyament a través del Servei d’Intermediació Laboral.

En aquest apartat apuntar les 29 empreses que han col·laborat ivaren oferir 53 ofertes de feina ; 24 pràctiques no laborals; 6 empreses han dut accions formatives. Destacar també les 299 entrevistes d’informació d’empleadors, que es va resoldre amb 36 contractes tramitats.

Des de Càritas directament s’ha possibilitat que 17 persones en procés d’inserció poguessin accedir al món laboral normalitzat.

Economia Social i Solidària, una economia al servei de les persones

Els projectes  que promou  l’economia social i solidària tenen com eixos principalsla transformació social i el valor de la sostenibilitat mediambiental, i on destaca  EINES X INSERCIÓ, l’empresa vinculada a Càritas Mallorca que promou la inserció sociolaboral, el consum responsable i el destí ètic de la roba de 2ª mà.

El  2020 un total de 14 persones estaven amb contracte d’inserció  a Eines, i que desenvolupaven tasques com xofer, mosso de magatzem i atenció al  client.  Eines x Inserció participa al projecte de Moda RE- promogut per Càritas Espanyola , que té com a objectiu  la generació d’ocupació  social i sostenible, la transparència , el destí ètic de les peces de roba i el consum responsable. Eines té 205 contenidors per tota Mallorca i ha recollit més de mil tones de roba, en concret 1.050.366kg

Les 10  botigues solidàries , de Càritas Mallorca son espais de sensibilització, on es promou  el consum responsable i l’economia social i solidària a través dels productes dels tallers prelaborals com el de Juguetes, Paper, Bona Traça , bicicletes així com el Comerç Just i la roba recuperada d’Eines x Inserció,   consolidant-se projectes  com:

La sensibilització i comunicació,  com a eina de transformació social.

El suport a les persones que Càritas va acompanyar al llarg de l’any passat també es complementa  amb tasca de comunicació i sensibilització com a eina per apropar la feina desenvolupada. En aquest sentit, Càritas Mallorca es manté present amb 267 continguts als mitjans de comunicació. També  a la pàgina web ( www. caritasmallorca.org)  i a  xarxes socials.

S’han desenvolupat 11 campanyes al llarg de l’any  destacant la campanya  “Cada Gest Compta”   per  afavorir la solidaritat de tots a favor dels  col·lectius que pitjor ho han passant davant la nova realitat.

També destacar, dins l’àmbit de la Cooperació, els projectes desenvolupats a Burkina Faso i a Malí , el primer per a millorar l’accés d’aigua potable a una població desplaçada , i el segon a Malí per poblacions camperoles per implantar i millorar la gestió  de graners  de contingència.

Exercici econòmic de Càritas

La claredat i transparència en la gestió econòmica de Càritas Mallorca és fonamental per a transmetre confiança cap a la tasca social de l’entitat.

La Covid-19 ha marcat l’atenció i la feina que ha desenvolupat Càritas durant el 2020 , i així s’ha reflectit també a la part econòmica de l’entitat que ha gestionat 5.215.344€ destacant els % més importants en els projectes d’habitatge, necessitats bàsiques i formació i ocupació.

La col·laboració en forma d’aportacions i donacions econòmiques ha estat un apartat on també s’ha produït un increment molt important. Les ajudes per part d’entitats públiques i privades de diferents àmbits han augmentat, així com la dels donants i socis on les aportacions s’han incrementat de forma molt considerable. En total els ingressos han  passat dels 3.228.072€ de 2019 a 5.442.841€a 2020.

Voluntaris, professionals i participants  

L’excepcionalitat  de 2020 ha fet que molts dels projectes i programes es varen reorganitzar  per a continuar donant resposta a tota la demanda que es va generar. Ha estat gràcies a la presencia i disposició del personal voluntariat ,que es va adaptar a les circumstàncies i que va continuar oferint la seva col·laboració, i a la feina intensa del personal contractat, que va continuar atenent i acompanyant . En un primer moment de forma virtual  o per telèfon,   per després tornar a fer seguiment de forma presencial, un seguiment i acompanyament que ha estat més intens.

En aquest agraïment  també volem donar les gràcies  als participants, que a pesar de les circumstàncies, han confiat en la feina dels professionals i han lluitat per remuntar una realitat adversa.

#SiguemMésPoble

Càritas ha encetat la Campanya  #SiguemMésPoble amb motiu de la festa del Corpus Christi  un lema que hem utilitzat per il·lustrar la Memòria de 2020  per agrair  i recordar la importància de les persones que acompanyen persones i també dels gestos de solidaritat per a construir un societat més justa i solidària.

Una campanya que també  posa l’accent en la necessitat de continuar donant suport a l’acció social que desenvolupa Càritas davant l’emergència social que s’ha instal·lat amb la crisi de la COVID-19, una realitat que està deixant moltes persones en una situació de precarietat i que des de Càritas Mallorca estam acompanyant dia a dia, per seguir essent fidels a la nostra missió: estar al costat de les persones i dels pobles. 

Memòria Càritas Mallorca 2020