28 ONG sol·liciten a Pedro Sánchez la suspensió immediata de les repatriacions de menors no acompanyats

Han enviat una carta al president del Govern, Pedro Sánchez, per a sol·licitar la seva paralització immediata

Davant les repatriacions sense garanties de menors marroquins que estan tenint lloc a Ceuta des de divendres passat 13 d’agost, 28 ONG han enviat una carta al president del Govern, Pedro Sánchez, per a sol·licitar la seva paralització immediata. Les organitzacions signants han traslladat en aquesta carta al president Sánchez la seva profunda preocupació per la forma en la qual s’han realitzat fins al moment aquestes expulsions: de manera col·lectiva, sense avís previ, sense tràmit d’audiència de cap mena i sense complir les garanties establertes legalment, especialment l’assistència lletrada.

Les organitzacions insisteixen que aquestes expulsions estan vulnerant els drets d’aquests menors, contravenint l’ordenament jurídic, nacional, europeu i internacional, tal com ja han alertat el Relator Especial de Nacions Unides sobre els drets humans dels Migrants, el Defensor del Poble i la Fiscalia.

La carta recull com ahir mateix i malgrat les dificultats existents per a la defensa jurídica d’aquests nens i nenes, es van produir dos pronunciaments molt rellevants que posen en evidència la il·legalitat d’aquestes actuacions i imposen la necessitat de suspendre-les de manera immediata. En l’àmbit nacional, un jutjat de Ceuta ha paralitzat cautelarment la repatriació de 9 de 12 nens que anaven a ser expulsats aquest mateix matí (3 ja havien estat expulsats), davant la mesura cautelarísima sol·licitada per considerar acreditada la falta de garanties de les actuacions dutes a terme per la Delegació de Govern i la Policia de Ceuta, ja que “ni s’ha incoat expedient administratiu, ni s’ha dictat cap resolució en relació a la repatriació dels menors” En l’àmbit internacional, el propi Comitè dels Drets del Nen ha sol·licitat com a mesura provisional la paralització de l’expulsió de 10 nens, encara que 4 d’ells ja havien estat expulsats, davant la presentació d’una comunicació individual que al·lega la violació de diversos articles de la Convenció sobre els Drets del Nen de Nacions Unides.

Les organitzacions recorden que després de l’arribada d’un nen o nena migrant no acompanyada, les autoritats han de realitzar una avaluació individual de l’interès superior de cada nen o nena per a determinar quina és la solució duradora que millor respon a les seves necessitats i al seu benestar, sigui la integració al país d’acolliment, el reassentament en un tercer país o el retorn al país d’origen, Per això, el retorn al país d’origen només és una solució duradora acceptable quan es compleixen 3 requisits: és en l’interès superior del nen, es pot assegurar el benestar i la seguretat del menor al seu país d’origen i es respecten les garanties que tant la Llei d’Estrangeria i el seu Reglament, així com la Llei de Protecció Jurídica del Menor requereixen.

Les organitzacions assenyalen, a més, que aquestes actuacions contravenen el que s’estableix pel Tribunal Constitucional espanyol en dues sentències del 22 de desembre de 2008, en les quals va reconèixer el dret d’un menor marroquí a oposar-se judicialment a la seva repatriació al Marroc, considerant que tenia “capacitat i maduresa suficients” per a impugnar davant la Justícia decisions que perjudiquin els seus interessos. Des de llavors, el nostre ordenament garanteix el dret a la tutela judicial efectiva de tots els menors estrangers tutelats per l’Administració Pública, reconeixent-los capacitat processal suficient per a recórrer per si mateixos o mitjançant el nomenament de defensor judicial, les decisions contràries als seus interessos, fins i tot, sense el consentiment dels seus tutors legals. Aquest dret està sent sistemàtica i greument vulnerat per l’Estat espanyol a les desenes de nens marroquins que ja han estat repatriats al Marroc sense les degudes garanties, entre elles, sense haver estat escoltats i sense assistència lletrada.

Per tot això, les organitzacions sol·liciten al president Sánchez que suspengui de manera immediata aquestes repatriacions, que impulsi des del Govern els mecanismes de repartiment per a evitar la saturació del sistema de protecció de Ceuta, i garanteixi que s’inicien els procediments legals d’avaluació de l’interès superior d’aquests menors, amb totes les garanties establertes per l’ordenament jurídic nacional i internacional, per a determinar quina és la solució duradora que més s’ajusta a les seves necessitats.

Les organitzacions d’infància i de drets humans signants són:
Plataforma de Organizaciones de Infancia
• Save The Children
• Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas
• Coordinadora de Barrios
• Proyecto Solidario por la Infancia
• Maakum Ceuta
• Unicef Comité Español
• Red Acoge
• Voluntarios por Otro Mundo
• Médicos del Mundo
• Asociación Rumiñahui
• Asociación Colectivo Agar – Red interlavapies
• Valiente Bangla
• Senda de Cuidados
• Territorio Doméstico
• Asociación Geum Dodou (Melilla)
• Irídia – Centro de Defensa de Derechos Humanos
• Asamblea 8M de Lavapiés
• Red Solidaria de Acogida (RSA)
• UMOYA- Federación de Comités de Solidaridad con África Negra
• Servicio Jesuita a Migrantes
• Gentium
• Cáritas
• EDUCO
• ACCEM
• Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Tenerife
• Fundación Raíces
• Amnistía Internacional