Jornada pel Treball Decent: Per una «nova normalitat» que eradiqui la precarietat

Església pel Treball Decent reclama reduir la contractació temporal i la pujada del Salari Mínim

La iniciativa Església pel Treball Decent (ITD) —que a Espanya impulsen Càritas, Conferència Espanyola de Religiosos CONFER, Germanor Obrera d’Acció Catòlica HOAC, Justícia i Pau, Joventut Estudiant Catòlica JEC i Joventut Obrera Cristiana JOC)— celebra per setè any consecutiu la Jornada Mundial pel Treball Decent, que es commemora el  7 d’octubre, promoguda per la CSI (Confederació Sindical Internacional) i secundada per la OIT (Organització Internacional del Treball).

Amb aquest motiu, ITD llança un Manifest sota el lema «Ara més que mai treball Decent» per a reivindicar el treball “com a dret i mitjà per a desenvolupar-nos, créixer i realitzar-nos com a persones”, una reclamació especialment necessària en l’escenari marcat per la pandèmia, que ha afegit precarietat en el món del treball. Per això, “la nova `normalitat´ no pot ser la precarietat que venim sofrint des d’abans de la pandèmia”, que obeeix a “un model econòmic basat en el benefici, que no dubta a explotar i descartar a la persona”.

Les organitzacions de ITD posen el focus l’augment de la precarietat que la Covid-19 està suposant per a “el personal de neteja i sanitari sense Equips de Protecció Individual”, al costat dels problemes detectats en “les condicions laborals i falta de mesures de prevenció en riscos per a la salut de les treballadores de llar; les persones teletreballant sense disposar de mitjans tecnològics i dispositius per part de l’empresa” o aquelles “que, malgrat estar en ERTO, s’han vist obligats a teletreballar des de casa”. Aquestes situacions han impedit a un nombre important de treballadors “accedir a ERTO o qualsevol tipus d’escut social”.

El Manifest denúncia, també, les dificultats existents en l’accés al treball derivades del “model de relacions laborals actual, que no assegura accedir a un treball decent que permeti atendre necessitats bàsiques com arribar a fi de mes, conciliar la vida laboral i familiar, l’accés a l’habitatge, la seguretat i salut laboral, o la participació social”. Aquesta és una situació que afecta especialment joves i dones, “víctimes d’una de les majors taxes de desocupació, treballs pitjor remunerats i elevada rotació”.

Com afirma Rita, de 20 anys, el testimoniatge dels quals es recull en el Manifest, “en ser joves, s’arriba a la conclusió que ens podem conformar amb qualsevol cosa o condició amb la finalitat de poder guanyar experiència. Amb això em refereixo a treballar hores extra o realitzar tancaments amb molta més freqüència de l’acordada». «El que més frustra i et fa sentir inseguretat –assegura al seu torn Carmen, una altra jove treballadora de 23 anys— és que et demanin experiència, però no et donin la possibilitat d’aconseguir-la, rebutjant-te des del principi per ser jove».

Reivindicacions

En aquesta Jornada Mundial pel Treball Decent, ITD posa el focus en les següents reivindicacions:

– Que l’Estat posi els mitjans necessaris per a assegurar el compliment de la normativa sobre les condicions de treball i prevenció de riscos laborals, amb especial recalcament en les condicions infrahumanes en les quals continuen vivint moltes persones treballadores temporeres en assentaments de zones hortofructícoles.

– Assegurar una ocupació de qualitat en els sectors privat i públic; disminuint la contractació temporal i parcial i impulsant la contractació indefinida i la jornada completa.

– Mesures d’orientació i formació, no sols per a persones desocupades, sinó accessibles a totes les persones treballadores, especialment per a aquelles que sofreixen subocupació i precarietat en l’ocupació.

– La pujada del Salari Mínim, perquè s’ajusti a les necessitats vitals de la societat actual, i que famílies sense ingressos tinguin una defensa real i la possibilitat de tirar endavant.

– Modificar el Reglament d’Estrangeria per a evitar la caiguda en situació d’irregularitat sobrevinguda de les persones migrants.
Algunes dades sobre la situació del treball decent a Espanya

Al costat d’això, en el marc d’aquesta Jornada les organitzacions promotores d’Església pel Treball Decent posen el focus sobre algunes xifres que parlen de la dimensió dels problemes als quals s’enfronta el mercat laboral al nostre país.

– Hi ha 3.543.800 de persones en desocupació (15,3% de taxa d’atur). El 17,4% entre les dones i el 13,4% entre els homes. La població de menys de 25 anys presenta el 38,4% de taxa d’atur. La població migrant té un índex d’atur del 23,75.

– El 25,06% de les persones treballadores té contracte temporal.

– Hi ha 1.157.900 llars amb tots els seus membres en atur.

– Hi ha 1.736.000 persones que porten més d’un any en atur i d’elles, 938.000 porten més de dos anys. Font: INE, EPA 2T2021.

– Existeixen gairebé 2,5 milions de treballadors pobres (13% dels treballadors), és a dir, que, malgrat estar ocupats, no aconsegueixen abandonar situacions de pobresa relativa.

– A l’inici de la pandèmia, 4,5 milions de persones a Espanya (9,5% de la població) vivia en situació de pobresa severa (un milió més que en 2008). El 27,5% de les persones en pobresa severa té treball. Font: FOESSA.

– El 20% dels treballadors espanyols menors de 30 anys es troben a la vora de la pobresa; això representa el nivell més alt de l’eurozona. Font: Observatori Social.
Actes reivindicatius en tot el país

Les entitats i moviments d’Església participants en ITD han convocat, sota l’etiqueta #ahoramásquenuncatrabajoDecente, nombrosos actes reivindicatius i de celebració a places i parròquies de les diòcesis d’Espanya, que aniran acompanyats per diverses accions virals en xarxes socials.

L’agenda d’activitats pot consultar-se en la web de ITD: www.iglesiaporeltrabajodecente.org


Manifest