Col·labora

Càritas Mallorca pot dur a terme les seves accions socials gràcies a la col·laboració de moltes persones i entitas o grups socials que li aporten el seu recolzament personal o col·lectiu.Sense la col·laboració esforçada d’individus i de col·lectius l’atenció a les persones que estan patint necesitat o pobresa, poguent fins i tot caure en l’exclusió, seria impossible dur-la endavant.Es per això que Càritas Mallorca llança de forma permanent una crida a la col·laboració de tots.I com col·laborar?Donant generosament del que una persona té: temps, habilitats, recusos económics, coneixements…Donar del que un col·lectiu -empresa, associació, grup d’amics, col·legi professional…- pot oferir a favor de la societat: aportacions económiques, productes en espècie, col·laboracions puntuals…Vet aquí­ una clau per obrir la porta de la solidaritat: COL·LABORAR AMB CÀRITAS MALLORCA.