Memòria Social 2019 de les Empreses d’Inserció de les Illes Balears

Una d’aquestes empreses és Eines x Inserció vinculada a Càritas Mallorca que va iniciar la seva activitat al novembre de 2017 entorn a la reutilització i revalorització de roba utilitzada

Les empreses d’inserció tenen com a finalitat la integració sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social, proporcionant-les un treball remunerat, així com la formació i l’acompanyament necessaris per facilitar el seu accés al món laboral ordinari

A les Illes Balears existeixen 6 empreses d’inserció, associades a la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS Balears):

  • Deixalles Serveis Ambientals, promoguda per Fundació Deixalles
  • Deixalles Inserció i Triatge, promoguda per Fundació Deixalles
  • Triam de Tot, promoguda per Fundació Deixalles
  • Eines x Inserció, promoguda per Càritas Mallorca
  • Mestral Inserció i Medi Ambient, promoguda per Càritas Menorca
  • Projecte Home Balears Inserció, promoguda per Projecte Home Balears
Continua llegint

5è Aniversari de «Laudato si´»: Càritas reafirma la cridada a «escoltar el clam dels pobres i de la terra»

Participa en les accions programes a tot el món dins de la «Setmana Laudato Si’».

En el 5è Aniversari de l’encíclica Laudato Si’ del papa Francesc sobre la cura de la casa comuna, publicada el 18 de juny de 2015, i el marc de la “Setmana Laudato Si’” convocada a tot el món per l’Església, Càritas reafirma el seu compromís per a “escoltar el clam dels pobres i el clam de la terra» que es llança en la mateixa i a les quals ens convoca el propi Pontífex en aquest VÍDEO.

En la seva encíclica, Francisco crida a l’Església, als responsables de la presa de decisions i a totes les persones de bona voluntat a reconèixer la urgència del nostre desafiament mediambiental, i a recordar que les zones més pobres del món són particularment vulnerables a la degradació ambiental i les seves poblacions són les més afectades pels seus efectes. Un repte que no ha deixat d’engrandir-se a nivell global des de la seva publicació.

Continua llegint

Dia de la Família: Càritas constata la reculada dels nivells d’exclusió de moltes famílies pel coronavirus

La pandèmia està colpejant amb major duresa a les llars que abans de l’impacte
de la Covid-19 estaven en situació més vulnerable

En el Dia Internacional de les Famílies, Càritas crida l’atenció sobre l’impacte del coronavirus en les condicions de desprotecció de les famílies més vulnerables, que estan agreujant-se a causa del confinament i l’absència d’ingressos. Si abans de l’actual pandèmia el procés d’integració de moltes famílies i llars espanyoles en situació de pobresa i exclusió social es mostrava encara feble en la seva recuperació i inestable en la seva durada, ara la reculada està sent important.

Situació al límit després de dues crisis consecutives

Els equips diocesans i parroquials de Càritas en tota Espanya estan sent testimonis directes de com l’economia de moltes famílies està al límit i com són molts les llars que han vist com un o els dos progenitors s’han quedat sense ocupació, amb les conseqüències materials i psicològiques que això comporta. I encara que l’Estat, garant dels seus drets fonamentals, està invertint importants recursos de suport, aquests no arriben a cobrir la protecció que requereixen les famílies en situació de major fragilitat.

Continua llegint

Coronavirus: Càritas detecta un augment de la bretxa educativa en la infància i l’adolescència vulnerables

La desigualtat educativa es dispara en les llars en exclusió social, on a la precarietat econòmica se sumen barreres tecnològiques

Els efectes socials provocats per la crisi del coronavirus i les condicions de confinament decretades dins l’estat d’alarma està multiplicant les dificultats d’accés a drets bàsics de les persones en situació més vulnerable. És el cas de l’educació dels nens i adolescents que viuen en llars en situació d’exclusió social, on Càritas està detectant un augment de la bretxa educativa.

En aquests nuclis familiars. a les greus limitacions derivades de la precarietat econòmica dels progenitors i de les condicions d’habitabilitat dels habitatges, s’afegeixen la incapacitat d’accés tecnològic dels fills en edat escolar per a poder realitzar un seguiment de l’activitat escolar a distància.

Cal recordar que la transmissió de les situacions de vulnerabilitat i exclusió, i les possibilitats, per tant, d’estar en risc de pobresa disminueixen en la mesura en la qual augmenta el nivell educatiu dels pares i mares. D’aquí la greu preocupació que suposa el fet real que la bretxa educativa que ja vivien abans de la crisi del coronavirus els nens, nenes i adolescents en situació de vulnerabilitat o exclusió social, s’estigui aguditzant ara en les circumstàncies d’aïllament i la suspensió de les activitats docents.

Continua llegint

Dia del Comerç Just: Un model econòmic més humà i sostenible per a sortir d’aquesta pandèmia

Càritas, al costat de la Coordinadora de Comerç Just, assenyala que aquesta crisi deixa a moltes persones enrere sense les seves necessitats vitals cobertes

Càritas, al costat de la resta d’organitzacions que integren la Coordinadora Estatal de Comerç Just, crida a reclamar en el Dia Mundial del Comerç Just, que es commemora en circumstàncies extraordinàries el pròxim 9 de maig, un model econòmic més humà i sostenible per sortir d’aquesta crisi global causada pel coronavirus.

La sortida de la profunda emergència social provocada per la COVID-19 només serà possible si s’aposta per un altre model econòmic que posi en el centre els drets de les persones i la cura del medi ambient enfront de l’acumulació de beneficis econòmics. Com recorda la Coordinadora, la desigualtat i la crisi climàtica són les principals conseqüències d’un consumisme desmesurat i insostenible, l’única fi del qual és la generació de capitals. La crisi sanitària ha posat de manifest la vulnerabilitat d’aquest sistema, que deixa a massa persones enrere, en condicions indignes, sense les seves necessitats vitals bàsiques cobertes.

Continua llegint