Acció Social per la Inclusió

Les accions de Càritas Mallorca són moltes i variades i van des de l’ajuda i suport directe a les persones i comunitats a les quals formen part, fins la sensibilització i denúncia de les situacions d’injustícia social per tal de promoure canvis i afavorir una societat més inclusiva i on totes les persones siguin ciutadans de ple dret.

Dins l’acció de Càritas Mallorca, podem distingir tres grans blocs:

1.L’ACCIÓ PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL, que inclouen tots els programes i projectes amb i per a les persones. Hi trobam:

2. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ, que inclouen la comunicació institucional, l’animació comunitària (a través de les xerrades a escoles, entitats, així com la participació a fires i mercadets per donar a conèixer els productes dels tallers de Càritas, la sensibilització de Comerç Just i la Relació amb empreses) i la cooperació internacional. Més informació aquí.

3. EL VOLUNTARIAT, peça clau i fonamental dins l’acció de Càritas. A l’any 2016 són 68 els Grups d’Acció Social o Càritas parroquials que, al llarg i ample de l’illa de Mallorca, realitzen l’acció solidària cap a les persones i famílies a les diferents parròquies. També comptam amb persones voluntàries als diferents programes abans esmentats. Més informació aquí.