Acció de Base

El programa d’Acció de Base es realitza des de l’acollida i l’acompanyament i se duu a terme mitjançant els grups de persones voluntàries que conformen les Càritas Parroquials Grups d’Acció Social de les parròquies, acompanyades per diferents tècnics contractats. D’aquests grups sorgeixen diversos projectes, grupals i comunitaris en els diferents territoris amb l’objectiu d’afavorir la inclusió de les persones en situació de vulnerabilitat.

Dins aquest programa també podem incloure:

  • la dinamització i formació del voluntariat;
  • accions de sensibilització i denúncia;
  • lprojectes grupals de formació, ocupacionals, lleure, habilitats de cura dels infants, etc.
  • projectes interparroquials com els Centres de Distribució d’Aliments o específics com l’Assessoria Jurídica.

A través dels grups d’acció social, intensificam el treball grupal i comunitari als territoris, conjuntament amb altres entitats i serveis, a fi de crear una consciència social que permeti a la pròpia comunitat participar activament en la resolució dels seus problemes.