Campanyes – Emergències, Altres

Les Campanyes, un repte a la solidaritat

Les campanyes institucionals de Càritas Mallorca pretenen sensibilitzar a les persones interessades en el tema social sobre la tasca que està duent a terme la nostra organització, al mateix temps que cerquen recollir ajudes per tal de donar resposta a les demandes i necessitats que dia a dia arriben a Càritas.

Amb les campanyes volem que les persones prenguin consciència del moment present que vivim i que respon a situacions de crisi com l’actual o d’emergència a partir de succesos que demanen ajudes immediates.

Al llarg de l’any Càritas Mallorca duu a terme les següents campanyes que miren el dia a dia de la nostra organització:

– Dia de les migracions

– Campanya per un habitatge digne

– Corpus, Dia de la Caritat

– Jornada dels “Sense sostre”

– Campanya “El Rebost”

– Càritas / Nadal

En aquests moments les campanyes més puntuals que Càritas Mallorca duu endavant, degut a situacions de necessitat o a esdeveniments d’emergències, són les següents:

– Càritas amb Haití

– Càritas amb Equador

Per donatius a favor de Campanyes pròpies de Càritas Mallorca:

La Caixa ES04 2100 0011 8902 0098 3959

Colonya – Caixa Pollença ES67 2056 0004 4142 1800 0173 

Per donatius a favor de Campanyes Internacionals:

BMN Sa Nostra ES55 0487 2099 1620 0001 2803