Estatuts de Càritas Mallorca

Els estatuts són un conjunt de principis i normes que regulen el funcionament d’una fundació, entitat o associació. Els Estatuts de Càritas Diocesana de Mallorca són l’instrument regulador del ser i quefer de la pròpia entitat.

El primers Estatuts de Càritas Diocesana de Mallorca foren aprovats ad experimentum per Mons. Jesús Murgui, el 23 de desembre de l’any 2005. De llavors ençà s’ha vist la necessitat d’actualitzar aquells primers Estatuts que experimentalment han funcionat durant quasi 9 anys per tal que, una vegada revisats i actualitzats, puguin convertir-se en Estatuts definitius.

A la reunió del Consell Directiu Diocesà de l’11 de juliol de 2014, presidida per Mons. Javier Salinas, varen ser presentats els Estatuts definitius per a l’aprovació del sr. Bisbe. I fou el 30 de juliol de 2014 quan Mons. Javier Salinas va signar el decret d’aprovació dels Estatuts de CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA, ratificant la seva personalitat jurí­dica pròpia, tant eclesiàstica com civil.